தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaikkiLai-kaikkiLai

 • kaikkiLai

  83
  aTi punai toTukazal, mai aNal kALaikku en
  toTi kazittiTutal yAn yAy ajcuvalE;
  aTu tOL muyagkal avai n'ANuvalE;
  en pOl peru vituppuRuka enRum
  5
  oru pAR paTAatAki,
  iru pAR paTTa im maiyal UrE!
  tiNai kaikkiLai; tuRai paziccutal.
  avanaip perugkOzin'Aykan makaL n'akkaNNaiyAr pATiyatu.

  84
  ennai, puRkai uNTum perun' tOLannE;
  yAmE, puRaj ciRai irun'tum pon annammE;
  pOr etirn'tu ennai pOrk kaLam pukinE,
  kallen pEr Ur vizavuTai AgkaN,
  5
  EmuRRuk kazin'ta maLLarkku
  umaNar verUum tuRaiyannannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  85
  ennaikku Ur iHtu anmaiyAnum,
  ennaikku n'ATu iHtu anmaiyAnum,
  'ATu ATu' enpa, oru cArOrE;
  'ATu anRu' enpa, oru cArOrE;
  5
  n'alla, pallOr iru n'an moziyE;
  am cilampu olippa OTi, em il,
  muzAaraip pOn'tai porun'ti n'inRu,
  yAn kaNTanan, avan ATu AkutalE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:03:27(இந்திய நேரம்)