தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PArppana VAkai-pArppana VAkai

 • pArppana vAkai

  166
  n'anRu Ayn'ta n'IL n'imir caTai
  mutu mutalvan vAy pOkAtu,
  onRu purin'ta Ir iraNTin,
  ARu uNarn'ta oru mutu n'Ul
  5
  ikal kaNTOr mikal cAymAr,
  mey anna poy uNarn'tu,
  poy OrAtu mey koLIi,
  mU Ez tuRaiyum muTTu inRu pOkiya
  uraicAl ciRappin uravOr maruka!
  10
  vinaikku vENTi n'I pUNTa
  pulap pulvAyk kalaip paccai
  cuval pUN jANmicaip poliya;
  maRam kaTin'ta arug kaRpin,
  aRam pukazn'ta valai cUTi,
  15
  ciRu n'utal, pEr akal alkul,
  cila collin, pala kUn'tal, n'in
  n'ilaikku otta n'in tuNait tuNaiviyar
  tamakku amain'ta tozil kETpa;
  kATu enRA n'ATu enRu Agku
  20
  Ir Ezin iTam muTTAtu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagkiyum,
  eN n'ANap pala vETTum,
  maN n'ANap pukaz parappiyum,
  arug kaTip perug kAlai,
  25
  virun'tuRRa n'in tirun'tu En'tu n'ilai,
  enRum, kANkatil amma, yAmE! kuTAatu
  pon paTu n'eTu varaip puyalERu cilaippin,
  pU viri putu n'Irk kAviri purakkum
  taN punal paTappai em Ur AgkaN,
  30
  uNTum tinRum Urn'tum ATukam;
  celval attai, yAnE; cellAtu,
  mazai aNNAppa n'ITiya n'eTu varaik
  kazai vaLar imayam pOla,
  n'ilIiyar attai, n'I n'ilammicaiyAnE?
  tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
  cONATTup pUjcARRUrp pArppAn kauNiyan viNNan'tAyanai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

  305
  vayalaik koTiyin vATiya marugkul,
  uyaval Urti, payalaip pArppAn
  elli van'tu n'illAtu pukku,
  colliya collO cilavE; ataRkE
  5
  ENiyum cIppum mARRi,
  mAN vinai yAnaiyum maNi kaLain'tanavE.
  tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
  maturai vELAcAn pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:13:21(இந்திய நேரம்)