தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MutupAlai-mutupAlai

 • mutupAlai

  253
  en tiRattu avalam koLLal, iniyE;
  vala Ar kaNNi iLaiyar tiLaippa,
  'n'akAal' ena van'ta mARE, ezA n'el
  paig kazai poti kaLain'tanna viLarppin,
  5
  vaLai il, vaRug kai Occi,
  kiLaiyuL oyvalO? kURu n'in uraiyE!
  tiNai potuviyal; tuRai mutupAlai.
  ....................kuLampAtAyanAr pATiyatu.

  254
  iLaiyarum mutiyarum vERu pulam paTara,
  eTuppa ezAay, mArpam maN pulla,
  iTaic curattu iRutta maLLa! viLartta
  vaLai il vaRug kai Occi, kiLaiyuL,
  5
  'innan Ayinan, iLaiyOn' enRu,
  n'in urai cellum Ayin, 'maRRu
  mun Urp pazuniya kOLi Alattu,
  puL Ar yANarttaRRE, en makan
  vaLanum cemmalum emakku' ena, n'ALum
  10
  AnAtu pukazum annai
  yAgku AkuvaLkol? aLiyaL tAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...................kayamanAr pATiyatu.

  255
  'aiyO!' enin, yAn puli ajcuvalE;
  aNaittanan koLinE, akal mArpu eTukkavallEn;
  en pOl peru vitirppuRuka, n'innai
  innAtu uRRa aRan il kURRE!
  5
  n'irai vaLai mun kai paRRi
  varai n'izal cErkam n'aTatticin ciRitE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................vanparaNar pATiyatu.

  256
  kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
  accuTaic cAkATTu Aram porun'tiya
  ciRu veN palli pOla, tannoTu
  curam pala van'ta emakkum aruLi,
  5
  viyal malar akan pozil Imat tAzi
  akalitAka vanaimO
  n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:15:16(இந்திய நேரம்)