தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Panampazam-panampazam

 • panampazam

  61
  koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
  ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
  malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
  pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
  5
  putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
  vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
  n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
  van kai vinaijar pun talaic ciRAar
  tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
  10
  kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
  cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
  vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
  eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
  cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
  15
  tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
  ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
  vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
  tirun'tu aTi porun'ta vallOr
  varun'tak kANTal, ataninum ilamE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  225
  talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
  iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
  kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
  n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
  5
  vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
  'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
  cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
  10
  in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
  tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
  oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
  jAlag kAvalar kaTaittalai,
  kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

  320
  munRil mujjaiyoTu mucuNTai pampi,
  pan'tar vENTAp palA tUgku n'Izal,
  kaimmAn vETTuvan kanai tuyil maTin'tena,
  pArvai maTap piNai tazIi, piRitu Or
  5
  tIr tozil tanik kalai tiLaittu viLaiyATa,
  inpuRu puNarn'ilai kaNTa manaiyOL
  kaNavan ezutalum ajci, kalaiyE
  piNaivayin tIrtalum ajci, yAvatum,
  il vazagkAmaiyin, kallena olittu,
  10
  mAn ataL peyta uNagku tinai valci
  kAnak kOziyOTu ital kavarn'tu uNTena,
  Ara n'eruppin, Aral n'ARa,
  taTivu Arn'tiTTa muzu vaLLUram
  irum pEr okkaloTu orugku initu arun'ti,
  15
  tagkinai cenmO, pANa! tagkAtu,
  vEn'tu taru vizuk kUz paricilarkku enRum
  arukAtu Iyum vaNmai
  uraicAl n'eTun' takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vIrai veLiyanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:31:20(இந்திய நேரம்)