தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ampal

 • Ampal

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  209
  poykai n'Arai pOrvil cEkkum
  n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
  kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
  akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
  5
  paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
  peru malai viTarakam cilampa munni,
  pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
  10
  peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
  n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
  vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
  IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
  n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
  15
  kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
  n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
  teriizai makaLir pANi pArkkum
  peru varai anna mArpin,
  ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  248
  aLiyatAmE, ciRu veL Ampal!
  iLaiyamAkat tazai AyinavE;
  iniyE, peru vaLak kozun'an mAyn'tena, pozutu maRuttu,
  innA vaikal uNNum
  5
  allip paTUum pul AyinavE.
  tiNai atu; tuRai tApata n'ilai.
  .......................... okkUr mAcAttanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:25:13(இந்திய நேரம்)