தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mayilukkup PEkan POrvai Vazagkiya KuRippu-mayilukkup PEkan POrvai Vazagkiya KuRippu

 • mayilukkup pEkan pOrvai vazagkiya kuRippu

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

  145
  'maTat takai mA mayil panikkum' enRu aruLi,
  paTAam Itta keTAa n'al icai,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEka!
  pacittum vArEm; pAramum ilamE;
  5
  kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAz
  n'ayam purin'tu uRaiyun'ar n'aTugkap paNNi,
  'aRam ceytImO, aruL veyyOy!' ena,
  iHtu yAm iran'ta paricil: aHtu iruLin,
  ina maNi n'eTun' tEr ERi,
  10
  innAtu uRaivi arum paTar kaLaimE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:43:42(இந்திய நேரம்)