தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mutalai (karA, KarAm)-mutalai (karA, KarAm)

 • mutalai (karA, karAm)

  37
  n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
  vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
  vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
  peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
  5
  puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
  cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
  karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
  iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
  yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
  10
  kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
  cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
  vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
  'n'alla' ennAtu, citaittal
  vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  104
  pORRumin, maRavIr! cARRutum, n'ummai:
  Urk kuRumAkkaL ATak kalagkum
  tAL paTu cil n'Irk kaLiRu aTTu vIzkkum
  IrppuTaik karAattu anna ennai
  5
  n'uN pal karumam n'inaiyAtu,
  'iLaiyan' enRu ikazin, peRal aritu, ATE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  283
  oN ceg kuralit taN kayam kalagki,
  vALai n'Irn'Ay n'AL irai peRUup
  pauva uRai aLavA,
  ..................................................................... vi mayakki,
  5
  mARu koL mutalaiyoTu Uz mARu peyarum
  azumpilan aTagkAn takaiyum enRum,
  valam puri kOcar avaik kaLattAnum,
  manRuL enpatu keTa...
  ........................................... nE pAgkaRku
  10
  Ar cUz kuRaTTin vEl n'iRattu igka,
  uyir puRappaTAa aLavait teRuvara,
  teRRip pAvai tiNi maNal ayarum
  men tOL makaLir n'anRu purappa,
  .....................................................NTa pAcilaik
  15
  kaviz pUn' tumpai n'utal acaittOnE.
  tiNai tumpai; tuRai pAN pATTu.
  aTai n'eTug kalviyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:35:31(இந்திய நேரம்)