தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Annam-annam

 • annam

  67
  annac cEval! annac cEval!
  ATu koL venRi aTu pOr aNNal
  n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
  kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
  5
  maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
  kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
  vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
  cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
  uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
  10
  vAyil viTAtu kOyil pukku, em
  perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
  An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
  inpuRu pETai aNiya, tan
  anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  128
  manRap palavin mAc cinai man'ti
  iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
  pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
  annac cEval mARu ezun'tu Alum,
  5
  kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
  ATumakaL kuRukin allatu,
  pITu kezu mannar kuRukalO aritE.
  tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:37:38(இந்திய நேரம்)