தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Uzijai-uzijai

 • uzijai

  76
  oruvanai oruvan aTutalum, tolaitalum,
  putuvatu anRu; iv ulakattu iyaRkai;
  inRin UgkO kELalam tiraL arai
  manRa vEmpin mAc cinai oN taLir
  5
  n'eTug koTi uzijaip pavaroTu miTain'tu,
  ceRiyat toTutta tEm pAy kaNNi,
  oliyal mAlaiyoTu, poliyac cUTi,
  pATu in teN kiNai kaRagka, kANtaka,
  n'ATu kezu tiruvin, pacum pUN, ceziyan
  10
  pITum cemmalum aRiyAr kUTi,
  'porutum' enRu tantalai van'ta
  punai kazal ezuvar n'al valam aTagka,
  oru tAn Akip porutu, kaLattu aTalE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanai iTaik kunRUr kizAr pATiyatu.

  77
  kiNkiNi kaLain'ta kAl oN kazal toTTu,
  kuTumi kaLain'ta n'utal vEmpin oN taLir
  n'eTug koTi uzijaip pavaroTu milain'tu,
  kuRun' toTi kazitta kaic cApam paRRi,
  5
  n'eTun' tErk koTujci poliya n'inROn
  yArkol? vAzka, avan kaNNi! tAr pUNTu,
  tAli kaLain'tanRum ilanE; pAl viTTu
  ayiniyum inRu ayinRananE; vayinvayin
  uTanRu mEl van'ta vampa maLLarai
  10
  viyan'tanRum, izin'tanRum, ilanE; avarai
  azun'tap paRRi, akal vicumpu Arppu eza,
  kavizn'tu n'ilam cEra aTTatai
  makizn'tanRum, malin'tanRum, ataninum ilanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:22:30(இந்திய நேரம்)