தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Uvakaik Kaluzcci-uvakaik Kaluzcci

 • uvakaik kaluzcci

  277
  'mIn uN kokkin tUvi anna
  vAl n'araik kUn'tal mutiyOL ciRuvan
  kaLiRu eRin'tu paTTanan' ennum uvakai
  InRa jAnRinum peritE; kaNNIr
  5
  n'On kazai tuyalvarum vetirattu
  vAn peyat tUgkiya citarinum palavE.
  tiNai atu; tuRai uvakaik kaluzcci.
  pUgkaN uttiraiyAr pATiyatu.

  278
  'n'arampu ezun'tu ulaRiya n'irampA men tOL,
  muLari marugkin, mutiyOL ciRuvan
  paTai azin'tu, mARinan' enRu palar kURa,
  'maNTu amarkku uTain'tanan Ayin, uNTa en
  5
  mulai aRuttiTuven, yAn' enac cinaii,
  koNTa vALoTu paTu piNam peyarA,
  cegkaLam tuzavuvOL, citain'tu vERu Akiya
  paTu makan kiTakkai kANUu,
  InRa jAnRinum peritu uvan'tanaLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kAkkaipATiniyAr n'acceLLaiyAr pATiyatu.

  295
  kaTal kiLarn'tanna kaTTUr n'AppaN,
  ven'tu vAy maTittu vEl talaip peyari,
  tOTu ukaittu ezutarUu, turan'tu eRi jATpin,
  varu paTai pOzn'tu vAyp paTa vilagki,
  5
  iTaip paTai azuvattuc citain'tu vERAkiya,
  ciRappuTaiyALan mANpu kaNTaruLi,
  vATu mulai URic curan'tana
  OTAp pUTkai viTalai tAykkE.
  tiNai atu; tuRai uvakaik kaluzcci.
  auvaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:08:36(இந்திய நேரம்)