தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Anan'tap PaiyuL

 • Anan'tap paiyuL

  228
  kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
  iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
  akal iru vicumpin UnRum cULai,
  n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
  5
  aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
  n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
  pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
  viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
  cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
  10
  koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
  tEvar ulakam eytinan Atalin,
  annOR kavikkum kaN akan tAzi
  vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
  iru n'ilam tikiriyA, peru malai
  15
  maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?
  tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
  avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  229
  ATu iyal azal kuTTattu
  Ar iruL arai iravil,
  muTap panaiyattu vEr mutalAk
  kaTaik kuLattuk kayam kAya,
  5
  pagkuni uyar azuvattu,
  talai n'ALmIn n'ilai tiriya,
  n'ilai n'ALmIn atan etir Ertara,
  tol n'ALmIn tuRai paTiya,
  pAcic cellAtu, Ucit tunnAtu,
  10
  aLakkart tiNai viLakkAkak
  kanai eri parappa, kAl etirpu pogki,
  oru mIn vIzn'tanRAl, vicumpinAnE;
  atu kaNTu, yAmum piRarum pal vERu iravalar,
  'paRai icai aruvi n'al n'ATTup porun'an
  15
  n'Oy ilanAyin n'anRuman til' ena
  azin'ta n'ejcam maTiuLam parappa,
  ajcinam; ezu n'AL van'tanRu, inRE;
  main'tuTai yAnai kai vaittu uRagkavum,
  tiN piNi muracam kaN kizin'tu uruLavum,
  20
  kAval veNkuTai kAl parin'tu ulaRavum,
  kAl iyal kali mAk kati ila vaikavum,
  mElOr ulakam eytinan; Akalin,
  oN toTi makaLirkku uRu tuNai Aki,
  tan tuNai Ayam maRan'tanankollO
  25
  pakaivarp piNikkum ARRal, n'acaivarkku
  aLan'tu koTai aRiyA Ikai,
  maNi varai anna mAayOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kOc cEramAn yAnaikkaTcEey mAn'tarajcEral irumpoRai inna n'ALil tujcum ena ajci, avan tujciya iTattu, kUTalUr kizAr pATiyatu.

  246
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  'celka' enac collAtu, 'ozika' ena vilakkum,
  pollAc cUzccip pal cAnRIrE!
  aNil varik koTug kAy vAL pOzn'tiTTa
  5
  kAz pOl n'al viLar n'aRu n'ey tINTAtu,
  aTai iTaik kiTan'ta kai pizi piNTam,
  veL eL cAn'toTu, puLip peytu aTTa
  vELai ven'tai, valci Aka,
  paral pey paLLip pAy inRu vatiyum
  10
  uyaval peNTirEm allEm mAtO;
  perug kATTup paNNiya karug kOTTu Imam
  n'umakku aritAkuka tilla; emakku em
  perun' tOL kaNavan mAyn'tena, arumpu aRa
  vaL itaz avizn'ta tAmarai
  15
  n'aL irum poykaiyum tIyum OraRRE!
  tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
  pUta pANTiyan tEvi perugkOppeNTu tIp pAyvAL colliyatu.

  247
  yAnai tan'ta muLi mara viRakin
  kAnavar pottiya jeli tI viLakkattu,
  maTa mAn peru n'irai vaiku tuyil eTuppi,
  man'ti cIkkum aNagkuTai munRilil,
  5
  n'Ir vAr kUn'tal irum puRam tAza,
  pEr ajark kaNNaL, perug kATu n'Okki,
  terumarum amma tAnE tan kozun'an
  muzavu kaN tuyilAk kaTiyuTai viyal n'akarc
  ciRu n'ani tamiyaL Ayinum,
  10
  in uyir n'aTugkum tan iLamai puRagkoTuttE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avaL tIp pAyvALaik kaNTu maturaip pErAlavAyAr colliyatu.

  280
  ennai mArpil puNNum veyya;
  n'aTu n'AL van'tu tumpiyum tuvaikkum;
  n'eTu n'akar varaippin viLakkum n'illA;
  tujcAk kaNNE tuyilum vETkum;
  5
  ajcuvaru kurAal kuralum tURRum;
  n'el n'Ir eRin'tu viricci Orkkum
  cem mutu peNTin collum n'irampA;
  tuTiya! pANa! pATu val viRali!
  en Akuvirkol? aLiyir; n'umakkum
  10
  ivaN uRai vAzkkaiyO, aritE! yAnum
  maNNuRu mazit talait teN n'Ir vAra,
  tonRu tAm uTutta am pakait teriyal
  ciRu veL Ampal alli uNNum
  kazi kala makaLir pOla,
  15
  vazi n'inain'tiruttal, ataninum aritE!
  tiNai potuviyal; tuRai Anan'tappaiyuL.
  mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:07:58(இந்திய நேரம்)