தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Erumai MaRam-erumai MaRam

 • erumai maRam

  80
  in kaTug kaLLin AmUr AgkaN,
  main'tuTai mallan mata vali murukki,
  oru kAl mArpu otugkinRE; oru kAl
  varu tAr tAgkip pin otugkinRE
  5
  n'alkinum n'alkAn Ayinum, vel pOrp
  poral arun' tittan kANkatil amma
  pacittup paNai muyalum yAnai pOla,
  iru talai ociya eRRi,
  kaLam puku mallaR kaTan'tu aTu n'ilaiyE.
  tiNai tumpai; tuRai erumai maRam.
  cOzan pOrvaikkOp perun'aRkiLLi mukkAvanATTu AmUr mallanaip porutu aTTu n'inRAnaic cAttan'taiyAr pATiyatu.

  274
  n'Ilak kaccai, pU Ar ATai,
  pIlik kaNNip perun'takai maRavan
  mEl varug kaLiRRoTu vEl turan'tu, iniyE,
  tannum turakkuvan pOlum onnalar
  5
  eHkuTai valattar mAvoTu parattara,
  kaiyin vAgki, tazIi,
  moympin Ukki, meyk koNTananE!
  tiNai atu; tuRai erumai maRam.
  ulOccanAr pATiyatu.

  275
  kOTTag kaNNiyum, koTun'tirai ATaiyum,
  vETTatu colli vEn'tanait toTuttalum,
  ottanRu mAtO, ivaRkE; ceRRiya
  tiNi n'ilai alaRak kUvai pOzn'tu, tan
  5
  vaTi mAN eHkam kaTimukattu En'ti,
  'Ompumin, Ompumin, ivaN!' ena, OmpAtu,
  toTar koL yAnaiyin kuTar kAl taTpa,
  kanRu amar kaRavai mAna,
  mun camattu etirn'ta tan tOzaRku varumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  orUuttanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:08:44(இந்திய நேரம்)