தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KoL-koL

 • koL

  335
  aTal arun' tuppin....................
  ...................kurun'tE mullai enRu
  in' n'Anku allatu pUvum illai;
  karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
  5
  ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
  in' n'Anku allatu uNAvum illai;
  tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
  in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
  onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
  10
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
  kallE paravin allatu,
  n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  392
  mati Er veN kuTai atiyar kOmAn,
  koTum pUN ezini, n'eTug kaTai n'inRu, yAn
  pacalai n'ilavin pani paTu viTiyal,
  poru kaLiRRu aTi vazi anna, en kai
  5
  oru kaN mAk kiNai oRRupu koTAa,
  'uru kezu mannar Ar eyil kaTan'tu,
  n'iNam paTu kurutip perum pATTu Irattu
  aNagkuTai marapin irug kaLan'tORum,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  10
  veLLai varakum koLLum vittum
  vaikal uzava! vAziya peritu!' enac
  cenRu yAn n'inRanenAka, anRE,
  Ur uN kENip pakaTTu ilaip pAci
  vEr purai citAar n'Ikki, n'Er karai
  15
  n'uN n'Ul kaligkam uTIi, 'uN' enat
  tEL kaTuppu anna n'ATpaTu tERal
  kOLmIn anna polag kalattu aLaii,
  UN muRai Ittal anRiyum, kOL muRai
  virun'tu iRai n'alkiyOnE an'tarattu
  20
  arum peRal amiztam anna
  karumpu ivaN tan'tOn perum piRagkaTaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajci makan pokuTTeziniyai auvaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:29:24(இந்திய நேரம்)