தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ampal

 • Ampal

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  61
  koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
  ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
  malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
  pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
  5
  putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
  vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
  n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
  van kai vinaijar pun talaic ciRAar
  tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
  10
  kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
  cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
  vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
  eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
  cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
  15
  tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
  ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
  vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
  tirun'tu aTi porun'ta vallOr
  varun'tak kANTal, ataninum ilamE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  176
  Orai Ayattu oN toTi makaLir
  kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
  yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
  tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
  5
  izumena olikkum punal am putavin,
  peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
  illOr col malai n'alliyakkOTanai
  uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
  pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
  10
  Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
  kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
  vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
  kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  266
  payam kezu mA mazai peyyAtu mARi,
  kayam kaLi muLiyum kOTaiAyinum,
  puzalkAl Ampal akal aTai n'Izal,
  katirk kOTTu n'an'tin curi muka ERRai
  5
  n'Aku iLa vaLaiyoTu pakal maNam pukUum
  n'Ir tikaz kazani n'ATu kezu peru viRal!
  vAn tOy n'IL kuTai, vaya mAn cenni!
  cAnROr irun'ta avaiyattu uRROn,
  'Acu Aku' ennum pUcal pOla,
  10
  vallE kaLaimatiattai uLLiya
  virun'tu kaNTu oLikkum tirun'tA vAzkkai,
  poRip puNar uTampil tOnRi en
  aRivu keTa n'inRa n'alkUrmaiyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

  280
  ennai mArpil puNNum veyya;
  n'aTu n'AL van'tu tumpiyum tuvaikkum;
  n'eTu n'akar varaippin viLakkum n'illA;
  tujcAk kaNNE tuyilum vETkum;
  5
  ajcuvaru kurAal kuralum tURRum;
  n'el n'Ir eRin'tu viricci Orkkum
  cem mutu peNTin collum n'irampA;
  tuTiya! pANa! pATu val viRali!
  en Akuvirkol? aLiyir; n'umakkum
  10
  ivaN uRai vAzkkaiyO, aritE! yAnum
  maNNuRu mazit talait teN n'Ir vAra,
  tonRu tAm uTutta am pakait teriyal
  ciRu veL Ampal alli uNNum
  kazi kala makaLir pOla,
  15
  vazi n'inain'tiruttal, ataninum aritE!
  tiNai potuviyal; tuRai Anan'tappaiyuL.
  mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  352
  tEem koNTa veN maNTaiyAn,
  vI...................................................................kaRakkun'tu;
  aval vakutta pacug kuTaiyAn,
  putal mullaip pUp paRikkun'tu;
  5
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  kunRu ERip punal pAyin,
  puRa vAyAl punal vaLa
  ............................................................ n'oTai n'aRavin
  mA vaN tittan veNNel vEli
  10
  uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
  koTuppavum koLAane
  .......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
  katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
  mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
  15
  ciRu kOl uLaiyum puravi
  ...................................................................... yamarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:22:22(இந்திய நேரம்)