தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tokain'ilai-tokain'ilai

 • tokain'ilai

  62
  varu tAr tAgki, amar mikal yAvatu?
  porutu ANTu ozin'ta main'tar puN toTTu,
  kuruti ceg kaik kUn'tal tITTi,
  n'iRam kiLar uruvin pEeyp peNTir
  5
  eTuttu eRi anan'tal paRaic cIr tUgka,
  parun'tu arun'tuRRa tAnaiyoTu, ceru munin'tu,
  aRattin maNTiya maRap pOr vEn'tar
  tAm mAyn'tanarE; kuTai tuLagkinavE;
  uraicAl ciRappin muraicu ozin'tanavE;
  10
  pal n'URu aTukkiya vERu paTu paij jilam
  iTam keTa INTiya viyan kaN pAcaRai,
  kaLam koLaRku uriyOr inRi, teRuvara,
  uTan vIzn'tanRAl, amarE; peNTirum
  pAcaTaku micaiyAr, pani n'Ir mUzkAr,
  15
  mArpakam porun'ti Agku amain'tanarE;
  vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
  n'ARRa uNavinOrum ARRa
  arum peRal ulakam n'iRaiya
  virun'tu peRRanarAl; polika, n'um pukazE!
  tiNai tumpai; tuRai tokai n'ilai.
  cEramAn kuTakkO n'eTujcEralAtanum, cOzan vER pal taTakkaip peruviRaRkiLLiyum, pOrppuRattup porutu vIzn'tAraik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  63
  enaip pal yAnaiyum ampoTu tuLagki,
  viLaikkum vinai inRip paTai ozin'tanavE;
  viRal pukaz mANTa puravi ellAm
  maRat takai main'taroTu ANTup paTTanavE;
  5
  tEr tara van'ta cAnROr ellAm,
  tOl kaN maRaippa, orugku mAyn'tanarE;
  vicittu vinai mANTa mayirk kaN muracam,
  poRukkun'ar inmaiyin, irun'tu viLin'tanavE;
  cAn'tu amai mArpil n'eTu vEl pAyn'tena,
  10
  vEn'tarum porutu, kaLattu ozin'tanar; iniyE,
  en AvatukoltAnE kazani
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  pAcaval mukki, taN punal pAyum,
  yANar aRAa vaippin
  15
  kAmar kiTakkai avar akan talai n'ATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avarai ak kaLattil paraNar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:11:41(இந்திய நேரம்)