தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tumpai-tumpai

 • tumpai

  96
  alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
  tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
  iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
  pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
  5
  n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
  'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
  mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
  kaimAn koLLumO?' ena,
  uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  283
  oN ceg kuralit taN kayam kalagki,
  vALai n'Irn'Ay n'AL irai peRUup
  pauva uRai aLavA,
  ..................................................................... vi mayakki,
  5
  mARu koL mutalaiyoTu Uz mARu peyarum
  azumpilan aTagkAn takaiyum enRum,
  valam puri kOcar avaik kaLattAnum,
  manRuL enpatu keTa...
  ........................................... nE pAgkaRku
  10
  Ar cUz kuRaTTin vEl n'iRattu igka,
  uyir puRappaTAa aLavait teRuvara,
  teRRip pAvai tiNi maNal ayarum
  men tOL makaLir n'anRu purappa,
  .....................................................NTa pAcilaik
  15
  kaviz pUn' tumpai n'utal acaittOnE.
  tiNai tumpai; tuRai pAN pATTu.
  aTai n'eTug kalviyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:27:07(இந்திய நேரம்)