தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaLagkani-kaLagkani

 • kaLagkani

  127
  'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
  pATu in panuval pANar uyttena,
  kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
  kAna majjai kaNanoTu cEppa,
  5
  Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
  cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
  cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
  piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
  uraicAl Ogku pukaz orIiya
  10
  muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  145
  'maTat takai mA mayil panikkum' enRu aruLi,
  paTAam Itta keTAa n'al icai,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEka!
  pacittum vArEm; pAramum ilamE;
  5
  kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAz
  n'ayam purin'tu uRaiyun'ar n'aTugkap paNNi,
  'aRam ceytImO, aruL veyyOy!' ena,
  iHtu yAm iran'ta paricil: aHtu iruLin,
  ina maNi n'eTun' tEr ERi,
  10
  innAtu uRaivi arum paTar kaLaimE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:30:35(இந்திய நேரம்)